Ga naar hoofdinhoud

Nieuwsbrief: Jaargang 2023-04

· 6 minuten leestijd
Kiske de Leest

Bijgaand ontvangt u de vierde Nieuwsbrief Vorderingenoverzicht Rijk. Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in en rond ons project.

Ook de laatste tijd hebben we in de media veel kunnen lezen over de schuldenproblematiek in Nederland en de ontwikkelingen rondom armoede in Nederland die hiermee gepaard gaan. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 48 procent van de ondervraagden zich zorgen maakt over de eigen financiele situatie. Onder jonge respondenten is dat zelfs 59 procent.

Een goed overzicht van je verplichtingen aan overheidsorganisaties is een belangrijk startpunt om inzicht te krijgen in je situatie en om indien dat nodig is, actie te ondernemen. Of iemand te vragen je daarbij te helpen. Met het Vorderingenoverzicht Rijk bieden we mensen dat overzicht. Het is één van de substantiële ontwikkelingen, die mensen helpt om uit de problemen te komen, of nog beter, om niet in de problemen te komen. We opereren als project binnen het programma Clustering Rijksincasso, waarin wordt gewerkt aan maatschappelijk verantwoorde incasso, waarin de burger centraal wordt gesteld.

Daar dragen wij als team uiteraard heel graag aan bij.

Namens team Vorderingenoverzicht Rijk,

Kiske de Leest Projectleider

Projectsite met alle informatie live

Met het VO Rijk bieden we als Rijksoverheid burgers een overzicht van hun actuele betalingsverplichtingen aan overheidsorganisaties. Met die informatie kunnen zij (direct) de noodzakelijke of gewenste acties ondernemen. In het overzicht krijgen burgers alle verplichtingen bij de aangesloten organisaties te zien.

"projectsite"

Sinds eind februari is de projectsite www.vorijk.nl in de lucht. Op deze site is voor organisaties die aansluiten op het Vorderingenoverzicht Rijk (VO Rijk) alle hiervoor benodigde informatie te vinden. Op de projectsite leggen we onder andere uit hoe het Vorderingenoverzicht werkt, welke vorderingen we in beeld hebben, hoe het gegevensmodel eruit ziet en welke gegevens van de vorderingen we graag willen ontsluiten. Ook lichten we de architectuur toe en bieden we de softwarecomponenten aan die kunnen worden gebruikt om aan te sluiten op het Vorderingenoverzicht. Ook is er een onderdeel 'Aan de slag!', waarvan de titel voor zich spreekt.

Iedereen die geïnteresseerd is, kan een kijkje nemen op de website want hij staat openbaar. We werken namelijk in alle openheid, alle software die we bouwen is immers 'open source'. Het gebruik van open source software zorgt ervoor dat software veiliger en betrouwbaarder wordt door gemeenschappelijke controle.

Het lanceren van de site is een mooie mijlpaal in het project, waarmee organisaties nu ook echt aan de slag kunnen. Op basis van de informatie kan bijvoorbeeld een eerste impact analyse worden gemaakt, en er kan direct worden gestart met de implementatie van de standaard.

Waarde toevoegen voor burgers

Voor het team van Vorderingenoverzicht Rijk is dit jaar nog voldoende te ontwikkelen. Maar hoe bepalen we nu wat we gaan doen en in welke volgorde? En wanneer? Onze keuzes baseren we steeds op de vraag "Wat voegt de meeste waarde toe voor een burger?".

"burgers"

Uiteraard verliezen we daarbij niet andere aspecten, zoals die van de betrokken organisaties, uit het oog. Maar de waarde voor burgers, dat is waar het echt om draait. Hen willen wij overzicht bieden, zodat zij indien nodig actie kunnen nemen.

We voorzien in 2023 een aantal 'brokken' werk, die we in een zogenaamd rollend plan hebben gezet. Dat betekent dat we niet een heel jaar vooruit 'plannen', maar wel duidelijk hebben welke zaken waarde toevoegen aan het overzicht. Dit plotten we in de tijd (van welke zaken denken we op dit moment dat we ze eerder oppakken dan andere) en vervolgens kijken we telkens welke zaken we in een volgende sprint oppakken. Aan sommige onderdelen werken we in meerdere sprints. Telkens als er een substantiële aanpassing is aan het overzicht, brengen we dat onder in een nieuwe release (R). Het overzicht is dan weer een stukje verder 'af'. Gedurende het jaar komen er door nieuwe inzichten brokken werk bij, of schuiven onderdelen naar voren of achteren. Nogmaals: alles gebaseerd op de waarde die we kunnen toevoegen voor burgers.

"rollend plan"

Aansluiten van de eerste CRI-partijen

De eerste organisaties die onderdeel zijn van het programma Clustering Rijiksincasso zijn inmiddels gestart met het zetten van de eerste stappen die nodig zijn voor het ontsluiten van vorderingen naar het Vorderingenoverzicht Rijk.

"aansluiten"

Het CJIB is bezig met de voorbereiding van de implementatie. Dit betekent dat wordt gekeken wat de beste manier is om de componenten die worden gebruikt voor het ontsluiten van vorderingen, in te passen in de IT-omgeving van het CJIB.

Verder zijn ook met RVO en DUO de eerste gesprekken geweest, zij zullen nu gaan inschatten hoeveel werk het aansluiten op VO Rijk voor hen is en wanneer in 2023 zij dit gaan uitvoeren. Ook de Belastingdienst is aan het kijken of in 2023 de eerste stappen kunnen worden gezet.

Gegevensmodel

Een belangrijk onderdeel van het onderdeel 'analyse' van het project, is het bepalen van het gegevensmodel en het samenstellen van het woordenboek. In het gegevensmodel definiëren we wat de verschillende 'elementen' van het vorderingenoverzicht zijn, wat zij 'betekenen' in het overzicht en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Het woordenboek zorgt er dus voor dat we duidelijk hebben, hoe we de verschillende elementen noemen in het overzicht en hoe we die gebruiken.

"gegevensmodel"

Het is eigenlijk het 'leesbare' deel van het model en heeft een aantal belangrijke functies:

 • Het geeft van elk element van het gegevensmodel aan:
  • Hoe het is gedefinieerd
  • Hoe het wordt gebruikt
  • Hoe het aan een gebruiker wordt getoond
 • Het geeft per aangesloten organisatie aan, welke term de organisatie zelf gebruikt voor het element.

En niet onbelangrijk: het zorgt ervoor dat de verschillende organisaties elkaar begrijpen in de gesprekken over het vorderingenoverzicht.

Grand demo's in 2023

Zoals wellicht bekend, lichten we de voortgang van ons project graag toe in de grand demo's die we elk kwartaal voor geïnteresseerden organiseren. In een uur vertellen we niet alleen wat we hebben gedaan, maar laten we dat ook zien.

"demo"

Bovendien kijken we vooruit naar het komende kwartaal. De grand demo's van 2023 vinden plaats van 10:00 tot 11:00 uur op de volgende data:

 • Donderdag 30 maart
 • Donderdag 22 juni
 • Donderdag 14 september
 • Donderdag 7 december

Mocht u niet eerder hebben deelgenomen, maar wel interesse hebben om mee te kijken, stuur dan een mail aan k.deleest@cjib.nl, u ontvangt dan de uitnodiging.


Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben over het project Vorderingenoverzicht Rijk, neem dan contact op met projectleider Kiske de Leest (k.deleest@cjib.nl).