Ga naar hoofdinhoud

Nieuwsbrief: Jaargang 2023-05

· 6 minuten leestijd
Maarten van Zaane
Kiske de Leest

Binnen het Vorderingenoverzicht Rijk komen twee van de grote uitdagingen van de digitale overheid samen. We bieden de burger dienstverlening die aansluit bij de verwachtingen van deze tijd en om dat te realiseren moeten we gegevensuitwisseling standaardiseren. Hoewel dit inzicht al jaren gemeengoed is binnen de (Rijks)overheid, zijn er maar weinig initiatieven die deze ambitie ook weten te realiseren. Ik denk dat dat komt omdat deze twee vraagstukken verschillende dynamieken hebben die niet vanzelfsprekend bij elkaar komen. Het denken vanuit de burger vraagt om oprechte interesse naar de behoefte van de maatschappij en het durven dromen hoe dienstverlening eruit zou moeten zien. Het realiseren van standaardisatie en gegevensuitwisseling vraagt technische kennis, uithoudingsvermogen, het geduld om alle belangen zorgvuldig af te wegen en vervolgens binnen de afzonderlijke organisaties te prioriteren.

Afgelopen jaar heb ik gezien dat we met het Vorderingenoverzicht Rijk beide dynamieken weten te bedienen.

De behoefte van het realiseren van het vorderingenoverzicht is gestoeld op grondig vooronderzoek en we zijn constant bezig het ontwerp aan te scherpen aan de behoefte van de burger. De grootste uitdaging zoals vaak binnen de Rijksoverheid is het standaardiseren van de gegevensuitwisseling. Daarin zie ik drie succesfactoren. De techniek staat en wordt in alle openheid gedeeld met iedereen die interesse heeft op Vorijk.nl, we hebben een goed geolied projectteam staan en ketenpartijen hebben intrinsieke motivatie om van dit project een succes te maken. Maar we zijn er nog lang niet. Het vraagt van alle betrokken partijen inzet en focus om de komende periode ervoor te zorgen dat we de bronnen naar het Vorderingenoverzicht Rijk ontsluiten. Aan allemaal de opdracht om dat voor onze eigen organisatie te realiseren.

Maarten van Zaane

Hoofd Overheidsincasso & CRI

Centraal justitieel Incassobureau

Nieuwe gebruikersinterface mobiele app

De mobiele app die we aan het ontwikkelen zijn voor het Vorderingenoverzicht, heeft over de hele breedte de laatste versie van de zogenaamde 'gebruikersinterface' gekregen. Dit is de stijl voor de verschillende schermen en grafische elementen die we binnen de app gebruiken. We proberen met die stijl de gebruiker een ervaring te bieden die bijdraagt aan het gemak en comfort bij het gebruiken van de app. Het uitgangspunt hierbij is het vinden van de balans tussen gebruiksgemak, autonomie voor de gebruiker en de zorgplicht die de overheid heeft. Met die goede balans zorgen we voor een vriendelijke interface. Vervolgens toetsen we dat met gebruikers, en passen op basis van hun feedback de interface aan waar dat nodig blijkt te zijn.

"app"

Meer gegevens beschikbaar

In de afgelopen periode heeft het team hard gewerkt aan de weergave van informatie van betalingsverplichtingen die in de app getoond worden aan de gebruiker. Waar we eerder alleen een totaalsaldo van alle vorderingen per organisatie toonden, laten we nu voor het eerst meer gegevens van elke financiële verplichting zien. Deze nieuwe, uitgebreidere gegevensset bevat meer details over een opgelegde financiële verplichting, en toont de ontwikkeling van de financiële verplichtingen door de tijd heen, bijvoorbeeld wanneer je (een deel) hebt betaald of wanneer een verhoging wordt opgelegd.

"overzicht"

Op deze manier krijgen burgers elke keer een actueel overzicht te zien wanneer zij de app openen, en is duidelijk en begrijpelijk wat er veranderd is. We hebben vooral gewerkt aan de fases van het opleggen van financiële verplichtingen (beschikkingen), het innen van financiële verplichtingen en het tonen van verwerkte betalingen.

De resultaten van de onderzoeken die we met gebruikers doen, zullen ons de komende tijd helpen om die gegevens steeds eenvoudiger en duidelijker te tonen.

Ook zullen we steeds meer soorten gebeurtenissen kunnen tonen. Denk daarbij aan correcties of de overdracht van de inning aan een andere organisatie.

Omdat we werken aan deze gegevensset, publiceren we telkens de laatste versie op onze documentatiewebsite www.vorijk.nl. Daar vind je ook alle oudere versies en de versie die we onderhanden hebben.

Voor, maar vooral mét burgers

Omdat we het Vorderingenoverzicht niet alleen vóór burgers maar ook vooral mét burgers willen maken, betrekken we potentiële gebruikers bij de ontwikkeling van de app. Onze onderzoeker Ruben gaat 'de straat op', om met mensen naar de mobiele app te kijken.

"burgers"

Samen met hen loopt hij door de app en noteert hun ervaringen bij het gebruik ervan. Ook vraagt hij hen naar behoeften en ideeën voor het overzicht. Dat doet hij op veel verschillende plekken verspreid over Nederland, bijvoorbeeld bij bibliotheken, buurthuizen, financieel loketten, maar ook op afspraak.

De ervaringen koppelt hij terug aan het team. Samen bespreken we vervolgens hoe de resultaten van dit onderzoek kunnen helpen bij het ontwikkelen van de app. En het onderzoek heeft al tot flink wat inzichten geleid! Zo hebben we nu in beeld welke teksten onbedoeld vragen oproepen. Dat passen we vervolgens aan.

Daarnaast halen we ook wensen op voor delen van de app die nog uitgewerkt moeten worden. Zo blijkt er bij verschillende geïnterviewden een behoefte te zijn aan een overzicht van (onlangs) betaalde vorderingen. Daar kijken we met het team naar en geven het een plekje op onze backlog (werklijst).

Dit onderzoek geeft het project echt een extra dimensie en dynamiek doordat we de stem van gebruikers direct meenemen in de ontwikkeling van het vorderingenoverzicht.

Dag van de Publieke Dienstverlening

Op 22 juni wordt door het overheidsbrede programma 'Werk aan Uitvoering' de Dag van de Publieke Dienstverlening georganiseerd. Het thema van de dag is 'Samen werken aan vereenvoudiging'.

"dag van de publieke dienstverlening"

Een brede groep vertegenwoordigers uit politiek, beleid, uitvoering, bedrijfsleven en de samenleving gaat op deze dag met elkaar in gesprek over goede voorbeelden en knelpunten. De vraag die centraal staat die dag is: Wat is er concreet nodig en mogelijk om te verbeteren?

In het middagprogramma, mogen we een sessie organiseren over het Vorderingenoverzicht Rijk. In de sessie zal dienstverlening aan burgers centraal staan, zowel voor het product als het proces waarmee we het overzicht ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat het Vorderingenoverzicht Rijk een goed voorbeeld is van 'samenwerking aan vereenvoudiging'. Aanmelden voor de Dag van de Publieke Dienstverlening kan op deze website.

Grand demo's in 2023

Zoals wellicht bekend, lichten we de voortgang van ons project graag toe in de grand demo's die we elk kwartaal organiseren voor iedereen die interesse heeft in ons initiatief. In een uurtje nemen we u mee door alle ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal.

"demo"

We laten u graag zien wat we in de afgelopen drie maanden hebben gemaakt. Én we kijken vooruit naar het komende kwartaal. In maart presenteerden we de eerste grand demo van de reeks. De resterende grand demo's van 2023 vinden plaats van 10:00 tot 11:00 uur op de volgende data:

  • Donderdag 22 juni
  • Donderdag 14 september
  • Donderdag 7 december

Mocht u niet eerder hebben deelgenomen, maar wel interesse hebben om mee te kijken, stuur dan een mail aan k.deleest@cjib.nl. U ontvangt dan de uitnodiging.


Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben over het project Vorderingenoverzicht Rijk, neem dan contact op met projectleider Kiske de Leest (k.deleest@cjib.nl). Ook als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, kunt u met hem contact opnemen.