Ga naar hoofdinhoud

Financial claims information document

Een document type met informatie over financiële verplichtingen van organisatie op burgers.

Versies

Datum geaccepteerdVersiePublicatiestatusGebruikDocumentatieOAS3Changelog
t.b.d.vDraftconceptexperimentaldocumentatieN/Achangelog
15 mei 2024v4.1.0acceptedexperimentaldocumentatiet.b.d.changelog
8 februari 2024v4.0.0deprecateddeprecateddocumentatieN/Achangelog
21 November 2023V3.1.0deprecateddeprecateddocumentatieN/Achangelog
10 mei 2023v3.0.0acceptedcurrentdocumentatiespecificatiechangelog
3 mei 2023v2.0.1accepteddeprecateddocumentatiespecificatiechangelog
24 april 2023v2.0.0accepteddeprecateddocumentatiespecificatiechangelog
14 februari 2023v1accepteddeprecateddocumentatiespecificatiechangelog

Changelog

vDraft

Wijzigingen t.o.v.conceptversie v4.1.0.

 • Geen.

v4.1.0

Wijzigingen t.o.v.conceptversie v4.0.0.

 • Het attribuut contactopties.omschrijving is optioneel geworden.

 • In financiële_zaken is de werkwijze van de totalen is aangepast en vereenvoudigd:

  • Het attribuut financiele_zaken.totaal_opgelegd is hernoemd naar financiele_zaken.totaal_financieel_verplicht en de omschrijving is aangepast om de nieuwe gebeurtenissen te ondersteunen.
  • Het attribuut financiele_zaken.totaal_financieel_vereffend is toegevoegd om de nieuwe en bestaande gebeurtenissen te ondersteunen.
 • In BetalingsverplichtingOpgelegd:

  • Nieuw optioneel attribuut BetalingsverplichtingOpgelegd.omschrijving voor extra informatie over de betalingsverplichting, zoals bijvoorbeeld de betreffende termijn.
  • Nieuw verplicht attribuut BetalingsverplichtingOpgelegd.type waarin type van de betalingsverplichting is aangegeven. Mogelijke waarden: "Aanschrijving", "Herinnering" en "Aanmaning"
 • Nieuwe typen gebeurtenissen toegevoegd:

  • FinancieleVerplichtingKwijtgescholden

   Als een financiële verplichting (deels) is kwijtgescholden, dan kan dat met deze gebeurtenis worden aangegeven. De gebeurtenis bevat o.a. het bedrag dat is kwijtgescholden.

  • FinancieleVerplichtingGecorrigeerd

   Als een financiële verplichting is gecorrigeerd, dan kan dat met deze gebeurtenis worden aangegeven. De gebeurtenis bevat o.a. het nieuw opgelegde bedrag. De eerdere financiële verplichting is daardoor aangepast.

  • FinancieleZaakOvergedragen

   Wanneer een zaak is overgedragen aan een andere organisatie die de verdere uitvoering op zich neemt, kan dat met deze gebeurtenis worden aangegeven. De gebeurtenis bevat o.a. het bedrag op het moment van overdracht. Vanuit het perspectief van de burger is, bij overdracht van organisatie A naar B, wanneer organisatie A de gebeurtenis FinancieleZaakOvergedragen meldt, en organisatie B de gebeurtenis FinancieleZaakOvergenomen meldt, de zaak met instemming van beide partijen daadwerkelijk overgedragen.

  • FinancieleZaakOvergenomen

   Op het moment dat een organisatie een zaak van een andere organisatie heeft overgenomen, dan kan dat met deze gebeurtenis worden aangegeven. De gebeurtenis bevat o.a. het bedrag op het moment van overdracht. Vanuit het perspectief van de burger is, bij overdracht van organisatie A naar B, wanneer organisatie B de gebeurtenis FinancieleZaakOvergenomen meldt, en organisatie A de gebeurtenis FinancieleZaakWordtOvergedragen meldt, de zaak inderdaad met instemming van beide partijen daadwerkelijk overgedragen.

  • FinancieleZaakOvergedragenAanDeurwaarder

   Wanneer een zaak is overgedragen aan een deurwaarder die de verdere uitvoering op zich neemt, kan dat met deze gebeurtenis worden aangegeven. De gebeurtenis bevat o.a. het bedrag op het moment van overdracht. In de gebeurtenis kunnen contactgegevens van de deurwaarder worden meegegeven. ⚠️ TODO: KBvG-nummer of KVK-nummer?

  • FinancieelRechtVastgesteld

   Wanneer is vastgesteld dat de burger recht heeft op een bepaald bedrag, dan kan dat in deze gebeurtenis worden aangegeven. De gebeurtenis bevat o.a. het bedrag waar de burger recht op heeft.

  • BedragUitbetaald

   Wanneer een bedrag aan de burger is uitbetaald, dan kan dat in deze gebeurtenis worden aangegeven. De gebeurtenis bevat o.a. het aan de burger betaalde bedrag en naar welke rekening het bedrag is overgemaakt.

  • VerrekeningVerwerkt

   Als er een verrekening heeft plaatsgevonden op een financiële verplichting, dan kan dat in deze gebeurtenis worden aangegeven. De gebeurtenis bevat o.a. het verrekende bedrag.

v4.0.0

Wijzigingen t.o.v.conceptversie v3.1.0.

 • Nieuwe array toegevoegd voor beschikbaarheid binnen de body. De beschikbaarheid is per type financiële verplichting altijd aangegeven als beschikbaar, niet beschikbaar, storing (tijdelijk niet beschikbaar).
 • Nieuwe array toegevoegd voor contactopties binnen een financiële zaak. Hier kan een bronorganisatie 1 of meer contactopties aanbieden. Er zijn vier verschillende typen beschikbaar. NB: dit vervangt de opzet van handelingsperspectieven van versie 3.1.0.

v3.1.0

Wijzigingen t.o.v.conceptversie v3.0.0.

 • Nieuwe array toegevoegd voor handelingsperspectieven ; dit biedt ruimte voor handelingen die de burger kan doen rondom de financiële zaak.
 • Eerste handelingsperspectief toegevoegd: ContactOptieAangeboden. Dit biedt bronorganisatie de mogelijkheid om contactinformatie specifiek voor de financiële zaak aan te bieden. Er zijn een viertal opties: telefoon, e_mail, mijn_omgeving en organisatie_website.

==NB: n.a.v. review commentaar en nieuwe inzichten is versie 3.1.0 van het FCID deprecated geworden. Dat betekent dat deze versie nooit naar productie zal gaan.==

v3.0.0

Wijzigingen t.o.v.conceptversie v2.0.1.

 • De verschillende arrays met gebeurtenissen (financiele_verplichtingen, betalingsverplichtingen en betalingen) zijn samengevoegd tot één array gebeurtenissen.
 • Velden die in elk type gebeurtenissen met verschillende namen aanwezig waren zijn gelijkgetrokken. Elk gebeurtenistype heeft nu de velden gebeurtenis_type, gebeurtenis_kenmerk en datumtijd_gebeurtenis.
 • Het veld datumtijd_gebeurtenis registreert het moment waarop de gebeurtenis is vastgelegd. Dit moment kan afwijken van het moment waarop de gebeurtenis formeel gezien heeft plaatsgevonden.
 • Het gebeurtenistype BetalingsverplichtingIngetrokken is toegevoegd.

v2.0.1

Wijzigingen t.o.v.conceptversie v2.0.0.

 • Beschikkingsnummer toegevoegd.
 • Valuta zijn altijd in euro's, alle *_valuta velden zijn vervallen.
 • Aan de gebeurtenistypen FinancieleVerplichtingOpgelegd en BetalingsverplichtingOpgelegd is het veld bsn toegevoegd.

v2.0.0

 • Eerste versie met uitgebreide informatie over financiële verplichtingen.

v1

 • Initiële versie met alleen saldo.