Ga naar hoofdinhoud

Identificatie typen financiële verplichtingen

Om in de Vorderingenoverzicht Rijk applicatie typen financiële verplichtingen begrijpelijk te kunnen weergeven aan gebruikers, is in het stelsel een compleet overzicht nodig van alle financiële verplichtingen van de overheid. Hiermee kunnen we de burgers meer inzicht geven wat elk type verplichtingen betekent en op basis van welke wetgeving de verplichting is opgelegd.

Om dit goed te kunnen doen is een unieke identificatie nodig van de type financiële verplichtingen. Deze identificatie vormt de koppeling tussen de catalogus en de verplichtingen in het financial claims information document.

Structuur

Om typen financiële verplichting te kunnen identificeren wordt gebruik gemaakt van een unieke sleutel per type verplichting.

Om in de beginfase veel vrijheid te bieden voor elke organisatie in de keuze voor identifiers voor financiële verplichtingen, bestaat een identifier uit een prefix met de afkorting van de bronorganisatie gevolgd door een underscore en een korte en unieke naam voor het type verplichting.

<afkorting organisatie(string[5])>_<omschrijving type financiële verplichting(string[50])>

Afkorting organisatie

De lengte is maximaal 5 karakters en de prefix mag enkel uit kleine letters bestaan. De huidige lijst van bronorganisaties is als volgt:

BronorganisatieAfkorting
Belastingdienstbd
Toeslagentsl
CAKcak
Centraal Justitieel Incassobureaucjib
Dienst Uitvoering Onderwijsduo
Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandrvo
Sociale Verzekeringsbanksvb
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringenuwv

Omschrijving type financiële verplichting

De lengte voor de omschrijving is maximaal 50 karakters en in kleine letters. Naast letters zijn ook cijfers toegestaan (voor bijvoorbeeld artikelnummers). Alleen een underscore mag gebruikt worden als scheidingsteken. Spaties, leestekens en andere vreemde tekens zijn niet toegestaan.

We streven naar een voor analisten en techneuten enigszins leesbare en herkenbare omschrijving. Het kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van algemene naam van de wetgeving en het middel of alleen de wetgeving als er geen onderscheid is in type vordering.

Voorbeelden

Hier een paar willekeurige voorbeelden.

bd_aanslag_inkomensheffing
bd_loonheffing_wet_tegemoetkomingen_loondomein
cjib_wahv_geldboete
rvo_aanslag_dierengezondheidsfonds_art_9

Beheer

We onderzoeken hoe de typen financiële verplichtingen zo beheersarm mogelijk kunnen worden beheerd, idealiter door de bronorganisaties zelf (bijvoorbeeld via het component voor functioneel beheer). In eerste instantie zal vanuit team VO Rijk samen met de organisaties een initiële lijst worden opgesteld.

Doorontwikkeling

De catalogus wordt in de (nabije) toekomst uitgebreid met extra informatie (metadata) per type financiële verplichting, waaronder:

  • Een verwijzing naar 1 of meer wetteksten via juriconnect of wetteksten op de overheid.nl.
  • Een goede leesbare/gebruiksvriendelijke naam
  • Extra informatie of linkjes naar extra informatie

De Vorderingenoverzicht Rijk applicatie gebruikt de informatie uit de catalogus bij het tonen van de financiële verplichtingen.

De uiteindelijke catalogus wordt straks online beschikbaar en doorzoekbaar voor deelnemers aan dit project. Voor burgers is het de Vorderingenoverzicht Rijk applicatie die deze informatie zal tonen.