Ga naar hoofdinhoud

Wet Langdurige Zorg

Status: DRAFT

Wet Langdurige Zorg

  • Carola (vrouw, 69) maakt sinds 10 augustus 2009 gebruik van de WLZ voor vergoeding van kosten die zij heeft vanwege haar ziekte. Zij maakt gebruik van persoonlijke verpleging thuis en periodiek ook op locatie. Het vervoer naar deze locatie valt ook onder de regeling. Zij betaalt een eigen bijdrage van €89, die wordt geïnd door het CAK.
  • Op 23 april 2019 constateert het CAK dat zij een deel van de vergoeding onterecht heeft ontvangen. De behandeling die zij op locatie geniet, wordt niet vergoed onder de WLZ. Dat betekent dat €2.200 door het CAK wordt teruggevorderd. Hiervan krijgt Carola op 12 mei bericht.
  • Zij vraagt voor dit bedrag een betalingsregeling aan bij het CAK. Er wordt een betalingsregeling getroffen voor een periode van 20 maanden, waardoor zij maandelijks €110 terugbetaald. De eerste termijn betaalt zij op 1 augustus 2019. De laatste termijn betaalt zij op 1 maart 2021.