Ga naar hoofdinhoud

Financiële zaak

Het opvragen van informatie over financiële verplichtingen.

Financiële zaak

Het komt vaak voor dat financiële verplichtingen samenhangen, waarbij één van de samenhangende financiële verplichtingen als startpunt of 'kern' van de groep financiële verplichtingen fungeert. Zo houden administratiekosten bijvoorbeeld verband met de kosten van de uitvoering en inning van een andere financiële verplichting, en heeft een verhoging bijvoorbeeld betrekking op een eerder niet of te laat ingeloste verplichting. Een groep op die wijze samenhangende gebeurtenissen met betrekking tot financiële verplichtingen door de tijd heen bezien we als een 'financiële zaak'.

Verschillende organisaties hanteren verschillende processen om deze samenhang te modelleren. In het Vorderingenoverzicht Rijk hanteren we een abstractere definitie van een financiële zaak die niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met zaakprocessen binnen verschillende organisaties, maar erop gericht is dat burgers hun financiële verplichtingen begrijpelijk en in samenhang kunnen afhandelen (bijvoorbeeld hun boete en administratiekosten in één keer kunnen betalen).

Een financiële zaak groepeert en combineert dus informatie over de opgelegde financiële verplichtingen, betalingsverplichtingen en betalingen. De financiële zaak "ontstaat" bij het opleggen van de eerste verplichting in een nieuwe groep samenhangende financiële verplichtingen.

Wanneer een burger een verzoek indient voor informatie over diens financiële verplichtingen, dan levert de bevraagde organisatie niet alleen de individuele gebeurtenissen, maar ook de afgeleide informatie, gegroepeerd in financiële zaken. Dit is te vergelijken met de manier waarop ook in de papieren wereld de burger informatie over financiële verplichtingen, betalingsverplichtingen en betalingen vaak in samenhang per brief ontvangt. Hierop staan de onderliggende financiële verplichtingen vermeld met daarnaast algemene informatie over de rechten en plichten van de betrokkene (bezwaar, betaalopties, etc.).

Afleiden van de financiële zaak

Bij het opstellen van het document dat de burger als antwoord ontvangt, wordt de financiële zaak afgeleid uit de financiële verplichtingen, betalingsverplichtingen en betalingen. De financiële zaak is een zogenaamd 'read model', en combineert informatie uit de onderliggende rechtsfeiten met informatie die door de betrokken organisatie is afgeleid als 'stand van zaken' van deze financiële zaak.

Elke financiële zaak bevat:

Feiten:

  • financiële verplichtingen: Een lijst van feiten mbt financiële verplichtingen (opgelegd, verminderd, gecorrigeerd)
  • betalingsverplichtingen: Een lijst van feiten mbt betalingsverplichtingen (opgelegd, ingetrokken)
  • betalingen: Een lijst van feiten mbt betalingen (aangekondigd, betaald)

Afgeleide informatie:

  • Totaal opgelegd: Het totaal van de opgelegde, verminderde en gecorrigeerde financiële verplichtingen.
  • Openstaand saldo: Totaal opgelegd minus het totaal van de verwerkte betalingen.
  • Reeds betaald: Het totaal van de verwerkte betalingen.
  • Achterstanden: Een lijst van kenmerken van betalingsverplichtingen waar een achterstand op is.

Financial Claims Document

De informatie over financiële verplichtingen wordt aan burgers ter beschikking gesteld in de vorm van een Financial Claims Document.