Ga naar hoofdinhoud

Gebeurtenissen

De levenscyclus van een financiële verplichting

Over het algemeen komt een financiële verplichting tot stand via een publiekrechtelijke rechtshandeling van een betreffende overheidsorganisatie. Dat gaat dan om een belastende (of begunstigende?) beschikking. Een financiële verplichting is het rechtsgevolg van een dergelijke rechtshandeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om een heffings- of toeslagenbesluit, een inningbesluit, het begaan van een overtreding of een gerechtelijke uitspraak. Hieronder vallen ook eventuele kosten en verhogingen die verband houden met een andere financiële verplichting.

Voor het Vorderingenoverzicht Rijk gebruiken we scenario's waarin deze rechtshandelingen plaatsvinden om te testen of het Vorderingenoverzicht Rijk de verschillende vormen van financiële verplichtingen kan verwerken op een manier waarop het voor burgers inzichtelijk en begrijpelijk is wat er gebeurd is.

Zo komen we tot de abstractere vorm van verschillende gebeurtenissen die effect hebben op financiële verplichtingen:

 • FinanciëleVerplichtingOpgelegd
  • Gebeurteniskenmerk (een unieke identifier die de gebeurtenis identificeert)
  • Datumtijd gebeurtenis (de datum en tijd waarop de gebeurtenis is geregistreerd)
  • Datumtijd opgelegd (datum en tijd waarop de financiële verplichting is opgelegd)
  • Zaakkenmerk (een kenmerk van de groep financiële verplichtingen waaraan deze verplichting gerelateerd is)
  • Beschikkingsnummer (nummer van de beschikking behorend bij de financiële verplichting)
  • Bsn (het bsn van de persoon aan wie de verplichting is opgelegd)
  • Primaire verplichting (boolean die aangeeft of deze financiële verplichting de primaire financiële verplichting in een groep financiële verplichtingen is)
  • Type financiële verplichting (typecode uit de VO Rijk vorderingtypenlijst)
  • Categorie (een optionele aanduiding van de categorie van de verplichting)
  • Bedrag (positief bedrag in euro)
  • Omschrijving financiële verplichting (leesbare versie van de juridische grondslag)
  • Juridische grondslag omschrijving (Wetsartikel op basis waarvan de verplichting is opgelegd)
  • Juridische grondslag bron (een deeplink naar wetten.overheid.nl of andere wetsbeschrijving)
  • Opgelegd door (organisatie OIN)
  • Uitgevoerd door (organisatie OIN)

De levenscyclus van een betalingsverplichting

Een financiële verplichting leidt niet altijd direct tot een betalingsverplichting. Het opleggen van betalingsverplichtingen kent daarom een eigen afzonderlijke levenscyclus.

 • BetalingsverplichtingOpgelegd
  • Gebeurteniskenmerk (een unieke identifier die de gebeurtenis identificeert)
  • Datumtijd gebeurtenis (de datum en tijd waarop de gebeurtenis is geregistreerd)
  • Datumtijd opgelegd (datum en tijd waarop de financiële verplichting is opgelegd)
  • Zaakkenmerk (het kenmerk van de groep financiële verplichtingen waaraan deze betalingsverplichting gerelateerd is)
  • Bsn (het bsn van de persoon aan wie de verplichting is opgelegd)
  • Bedrag (het te betalen bedrag in euro)
  • Betaalwijze (mogelijke betaalwijze(n))
  • Te betalen aan organisatie (De organisatie (OIN) waaraan betaald moet worden)
  • Rekeningnummer (het IBAN rekeningnummer waaraan betaald moet worden)
  • RekeningnummerTenaamstelling (de naam van de rekeninghouder)
  • Betalingskenmerk (het betalingskenmerk dat bij de betaling moet worden gebruikt)
  • Vervaldatum (De datum waarop de betaling binnen moet zijn bij de ontvangende organisatie)
 • BetalingsverplichtingIngetrokken
  • Gebeurteniskenmerk (een unieke identifier die de gebeurtenis identificeert)
  • Datumtijd gebeurtenis (de datum en tijd waarop de gebeurtenis is geregistreerd)
  • Ingetrokken gebeurtenis kenmerk (het kenmerk van de ingetrokken betalingsverplichting)
  • Datumtijd ingetrokken (datum en tijd waarop de betalingsverplichting is ingetrokken)

Als sprake is van een betaling in termijnen is elke termijn een afzonderlijke betalingsverplichting.

De levenscyclus van een betaling

Wanneer een burger een betalingsproces doorloopt, kan in sommige gevallen de aankondiging van een betaling eerder door een overheidsorganisatie ontvangen zijn dan dat deze betaling daadwerkelijk verwerkt is (dat wil zeggen geboekt is). Bijvoorbeeld wanneer een iDeal proces is doorlopen, maar de bank de daadwerkelijke betaling nog verwerkt of de (financiële) systemen van de begunstigde de binnengekomen betaling nog moeten verwerken.

 • BetalingVerwerkt
  • Gebeurteniskenmerk (een unieke identifier die de gebeurtenis identificeert)
  • Datumtijd gebeurtenis (de datum en tijd waarop de gebeurtenis is geregistreerd)
  • Datumtijd verwerkt (datum en tijd waarop de betaling is verwerkt, de boekdatum)
  • Betalingskenmerk (het betalingkenmerk dat gebruikt is bij de verwerkte betaling)
  • Datumtijd ontvangen (de datum en tijd waarop de betaling is ontvangen)
  • Ontvangen door (de organisatie (OIN) die de betaling ontvangen heeft)
  • Verwerkt door (de organisatie (OIN) die de betaling verwerkt heeft)
  • Bedrag (het betaalde bedrag in euro)