Ga naar hoofdinhoud

Ontwerpprincipes

Bij het ontwerpen van het Vorderingenoverzicht Rijk hanteren we de ontwerpprincipes van Gebruiker Centraal:

 1. Zet de gebruiker centraal
  Ontwerp vanuit de behoefte en context van mensen, niet vanuit de techniek of je organisatie.
 2. Wees pas tevreden als je gebruiker het is
  Ontwerp, test, meet en verbeter. En blijf dat doen.
 3. Maak het eenvoudig voor de gebruiker
  Ontwerp eenvoudige processen, maak gebruiksvriendelijke systemen en schrijf begrijpelijk.
 4. Ga uit van feiten, niet van aannames
  Ontwerp op basis van feiten en gebruiksonderzoek, en ga er niet vanuit dat je gebruiker is zoals jij.
 5. Wees transparant en deel je kennis
  Werk samen en deel je kennis en ervaring. En sta open voor feedback.

Deze principes zijn een ingedikte set van de design principes die zijn opgesteld door gov.uk.

Eén principe van gov.uk dat niet direct terugkomt in de vijf principes van Gebruiker Centraal is zeer relevant voor Vorderingenoverzicht Rijk. Principe 8: Bouw digitale diensten, geen websites.

Het doel is niet om één website of app te maken waar burgers een overzicht kunnen opvragen en inzien. Het doel is een dienst te bouwen die op de juiste plekken in een ‘Public Service Ecosystem’ ontsloten wordt.

Uitgangspunten

We onderzoeken zowel ontsluiting op mobiele apparaten via een mobiele app, als ontsluiting op desktopapparaten via een website zoals MijnOverheid. Er zijn op termijn andere plekken binnen de digitale overheid denkbaar waar een Vorderingenoverzicht Rijk burgers goed van pas komen. De concepten en interactiepatronen in de dienst moeten daarom op diverse plekken naadloos ingepast kunnen worden.

Doodlopende klantreizen moeten worden voorkomen. Het overzicht moet daarom goed aansluiten bij de Mijn omgevingen van publieke dienstverleners.

Interactiepatronen en componenten mogen niet breken bij het uitbreiden van het aantal vorderingen die worden ontsloten in VO Rijk. Bijvoorbeeld wanneer ook lagere overheden gaan aansluiten op het stelsel van het Vorderingenoverzicht Rijk.

In de dienst zoeken we de juiste balans in gemak, zorgplicht, autonomie. Het moet zo gebruiksvriendelijk zijn dat de meeste burgers er zelf gebruik van kunnen maken. Het is de bedoeling dat de burger op basis van overzicht en het inzicht dat het geeft zelf goede keuzes kan maken. Bij een (tijdelijk) lager doenvermogen is het de bedoeling dat de burger goed kan worden ondersteund door een vrijwilliger of schuldhulpverlener met behulp van het overzicht.

Deelflows

Onboarding

In de onboarding-flow wordt de propositie van de dienst uitgelegd. Er wordt verteld hoe de app omgaat met de persoonlijke gegevens van de burger. Een pincode moet worden aangemaakt door de gebruiker zodat een derde niet ongewenst een opgevraagd overzicht kan bekijken.

Verzoek en gegaliseerde handekening (certificaat)

Om het overzicht aan te vragen zal er een verzoek naar de bronorganisaties verstuurd worden. Dat verzoek wordt ondertekend door de burger met diens (gelegaliseerde) handtekening. De gelegaliseerde handtekening wordt in certificaatvorm verkregen door de app te activeren.

Dat kan met behulp van DigiD en een organisatie die de rol van app manager op zich neemt.

Een tweede optie is gebruik te maken van een digitale identiteit. Deze tweede optie is nog niet beschikbaar en zal op een later moment worden uitgewerkt.

Verzoek
Voorlopig ontwerp / 16-02-2023

Home

Een burger kan op het homescreen of een overzicht opvragen, een reeds opgevraagd overzicht bekijken en informatie, over geld en geldzorgen dat de Rijksoverheid aanbiedt, bekijken.

Home
Voorlopig ontwerp / 16-02-2023

Vorderingenoverzicht

Het Vorderingenoverzicht Rijk bestaat uit drie lagen:

 • overzicht
 • inzicht
 • uitzicht (handelingsperspectieven)

Overzicht

Het overzicht bestaat uit een lijst met vorderingen. De titel is de naam van de vordering. Een klik/tap op de titel leidt naar een detailpagina met extra informatie over de vordering. Bijvoorbeeld de onderdelen waaruit de vordering bestaat.

Verzoek
Voorlopig ontwerp / 16-02-2023

Inzicht

In het overzicht wordt vorderingen geclusterd. Deze clusters worden geordend op urgentie. Op deze manier wordt duidelijk wat als eerste de aandacht nodig heeft en wat als tweede en verder. Zonder inzicht geen uitzicht.

Inzicht
Voorlopig ontwerp / 16-02-2023

Uitzicht

Het overzicht heeft pas waarde als de burger de opgedane inzichten kan gebruiken om zaken waar nodig te regelen. Hiervoor moeten de juiste handelingsperspectieven op het juiste moment worden aangeboden. Welke handelingsperspectieven dat zijn, is onderdeel van nader onderzoek in het tweede deel van 2023.

Er zijn verschillende handelingsperspectieven die onderzocht gaan worden:

 • direct betalen (met iDeal)
 • specifieke betalingsregeling aanvragen
 • betalingsregeling Rijk aanvragen
 • automatische incasso afgeven
 • verwijzing naar de organisatie waarvan de vordering afkomstig is.

Ook zal onderzocht worden of het handelingsperspectief direct in het overzicht kan worden opgepakt door de burger en/of dat er wordt doorgelinkt naar de Mijn-omgeving van de relevante publieke dienstverlener.

Uitzicht
Voorlopig ontwerp / 16-02-2023